प्रकाशित मिति : २०१९-१२-०८ (अद्यावधिक मित : २०२४-०२-२०)

केन्द्रमा माउबोट ब्लक, जर्मप्लाज्म ब्लक र उत्पादन ब्लक तयार गरी फलफूल बगैंचा स्थापना गरिएको छ। केन्द्रमा भएका विभिन्न फलफूलका माउबोटहरूको विवरण यस प्रकार छः-

१. आँप (बम्बई ग्रीन, दशहरी, माल्दह, गोपालखास, कृष्णभोग, फजली, चौसा)-२५० वटा

२. लिचि शाही, सिडलेस, मुजफ्फरपुर

३. अम्बा - ५

४. मेकाडेमियानट (किउ) - 

केन्द्रमा जातिय/जर्मप्लाज्म संकलन, संरक्षण तथा सम्वर्द्धन गरिएका विभिन्न बागवानी बालीहरूको विवरण यस प्रकार रहेको छः-

  • लसुन- भोटे, दोलखा स्थानिय
  • अदुवा- कपुरकोट-१, कपुरकोट-२
  • बेसार- कपुरकोट हलेदो-१, सुगन्धा रातो
  • घ्यू सिमी- चौमासे
  • करेला- ह्वाइट लङ्ग
  • गोलभेंडा- सि.एल.2037 र होचो क्रश
  • आलु- जनकदेव, कार्डिनल, डेजिरे, खुमल रातो, खुमल सेतो