प्रकाशित मिति : २०१९-१२-०८ (अद्यावधिक मित : २०२४-०२-२०)

काभ्रेभ्रे जिल्लाको उर्वर भूमिको रुपमा परिचित पाँचखाल उपत्यकाको बीचमा अवस्थित यस केन्द्रले संचालन गर्ने मुख्य-मुख्य कृयाकलापहरू यस प्रकार रहेका छन् -

  • विभिन्न उन्नत जातका आलुको प्रि-बेसिक बीउ तथा बेसिक (मूल) बीउ उत्पादन।
  • फलफूल बालीमा आँप, लिचि, अम्बा, रुखकटहर आदिका गुणस्तरिय बिरुवा उत्पादन।
  • मसला बाली अन्तर्गत मूख्य रुपमा बेसारको पाना (बीउ) उत्पादन, अदुवाको पाना (बीउ) उत्पादन, लसुनको बीउ उत्पादन।
  • तरकारी बाली तर्फ चौमासे जातको सिमीको तरकारी बीउको श्रोत केन्द्रको रूपमा तरकारीको मूल बीउ उत्पादन।
  • तरकारी बेर्ना तर्फ विभिन्न हिउँदे र वर्षे तरकारी बालीका बेर्ना उत्पादन।
  • आलङ्कारीक बिरुवा तर्फ विभिन्न मौसमी, एक वर्षे, बहुवर्षे फूल बिरूवा उत्पादन।
  • बागवानी बालीमा स्थानिय श्रोत व्यक्ति तयार गर्नका लागि जिल्ला स्तर अगुवा कृषक तालिम संचालन। 
  • कृषकहरुलाई परेको समस्या फिल्डस्तरमा नै समाधानको लागि स्थलगत घुम्ती तालिम संचालन।
  • केन्द्रको कमाण्ड क्षेत्रका कृषकहरूलाई प्राविधिक सेवा टेवा पुर्‍याउने कार्य।