• Paddy Straw mulching in Turmeric

  Paddy Straw mulching in Turmeric

 • अम्वाको बिरुवा

  अम्वाको बिरुवा

 • मेकाडेमियानट बीरुवा

  मेकाडेमियानट बीरुवा

 • धान रोपाई

  धान रोपाई

 • प्याजको बेर्ना उत्पादन

  प्याजको बेर्ना उत्पादन

 • काक्रोः मधु १ (वर्णशंकर) बीउ उत्पादन

  काक्रोः मधु १ (वर्णशंकर) बीउ उत्पादन

 • फूलवारी

  फूलवारी

 • बीउ आलु उत्पादन सम्वन्धी तालिम

  बीउ आलु उत्पादन सम्वन्धी तालिम

 • Paddy Seed production

  Paddy Seed production

 • नर्सरी

  नर्सरी

 • Aerial View

  Aerial View

 • बगैचामा बोर्डो मिश्रण लगाईएको

  बगैचामा बोर्डो मिश्रण लगाईएको

Bishnu Bogati

Bishnu Bogati


Chief, Contact no. 9851184600
View Profile
Umesh Sapkota

Umesh Sapkota


Information Officer
Contact No: 011-499055, 9851279292
View Profile

  

   Publications

Title Download
Annual Book 2079-80
annual book 2078-79
Annual book 2077-78
वार्षिक पुस्तिका २०७६-७७
Annual Report 2075/76
View More
Title Download
Technical Booklet
Spice Crop Study Report
उन्नत खेती प्रविधि मसलाबाली
अदुवा खेती संक्षिप्त जानकारी
बेसार खेती लिफलेट
लसुन खेती प्रविधि ब्रोसर
आलु तरकारी तथा मसलाबालीको रोग तथा किराहरुः...
View More