• फूलवारी

  फूलवारी

 • बागमती प्रदेश, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री माननीय दावा दोर्जे लामा ज्यूको फार्म निरीक्षण

  बागमती प्रदेश, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री माननीय दावा दोर्जे लामा ज्यूको फार्म निरीक्षण

 • फार्ममा उत्पादन गरिएको सृजना गोलभेडाको बीउ

  फार्ममा उत्पादन गरिएको सृजना गोलभेडाको बीउ

 • बगैचामा बोर्डो मिश्रण लगाईएको

  बगैचामा बोर्डो मिश्रण लगाईएको

 • माटोको नमुना संकलन प्रशिक्षण कार्यक्रम

  माटोको नमुना संकलन प्रशिक्षण कार्यक्रम

Bishnu Bogati

Bishnu Bogati


Acting Office Chief
View Profile
Bhuban Dhamala

Bhuban Dhamala


Information Officer
Contact No: 011-499055, 9851279292
View Profile

  

   Publications

Title Download
वार्षिक पुस्तिका २०७६-७७
आ.व. २०७७-७८ को बार्षिक कार्यक्रम
Annual Report 2075/76
View More
Title Download
Technical Booklet
Spice Crop Study Report
उन्नत खेती प्रविधि मसलाबाली
अदुवा खेती संक्षिप्त जानकारी
बेसार खेती लिफलेट
लसुन खेती प्रविधि ब्रोसर
आलु तरकारी तथा मसलाबालीको रोग तथा किराहरुः...
View More
Title Download
साझेदारमा वीउ आलु श्रोत केन्द्र स्थापना कार्यक्रम...
साझेदारमा वीउ आलु श्रोत केन्द्र स्थापना कार्यक्रम...
साझेदारमा वीउ आलु श्रोत केन्द्र स्थापना कार्यक्रम...
साझेदारमा वीउ आलु श्रोत केन्द्र स्थापना कार्यक्रम...
View More

   Image Gallery View All